Velg sprĺk

Norsk (Norway)

Oppdag Adria

 

Om Adria

Adria Mobil og miljet

Vi er bevisst på at det å opprettholde sunne og trygge omgivelser er et essensielt krav i utviklingen av vår virksomhet – produksjon og markedsføring av miljøvennlige produkter. Det er vår rett, forpliktelse og ansvar å gjøre det mulig for nåværende og fremtidige generasjoner å leve i et sunt og forurensingsfritt miljø. Adria-Mobil d.o.o. anstrenger seg for å være et miljøvennlig selskap. Derfor, gjennomfører bedriftsledelsen tiltak for å tilfredsstille kravene i normen SIST EN ISO 14001: 2005 standard, som er i samsvar med kravene som benyttes i lovverket i både Slovenia og den Europeiske Union samt andre krav innført av selskapet.

Vi er fast bestemt på å fortsette med:

 • inkludering av økologi i vår utviklingsstrategi så vel som våre årlige planer sammen med planlagte mål, midler, ledere, aktivitetsnivåer og tidsfrister for på den måten kontinuerlig å redusere negative konsekvenser for miljøet,
 • identifisering og overvåking av miljøfaktorer, måling av miljømessige indikatorer og å sette inn nødvendige tiltak ved uoverenstemmelser,
 • sørge for kontinuerlige forbedringer på det miljømessige styringssystemet,
 • redusere volumet av søppel og sørge for at den blir gjenvunnet ved hjelp av kildesortering,
 • jobbe mot rasjonell bruk av energityper og vann,
 • implementering av passende miljøvennlig trening og utøke de ansattes bevissthet om vårt ansvar mot det arbeidsmessige og generelle miljøet,
 • samarbeide med interesserte interne og eksterne kunder,
 • diskutere miljømessige emner i samarbeid med våre leverandører og forhandlere,
 • periodevis å informere våre ansatte om resultatene av miljømessige tiltak,
 • begrense bruken av materialer som er skadelige for omgivelsene,
 • implementere og støtte forskning på reduksjon av negative miljømessige følger relatert til vårt firma, og
 • informere alle personer og enheter som arbeider for firmaet eller i dets navn om vår miljømessige politikk.

Den miljømessige politikken er et dokument tilgjengelig for publikum generelt.

ADRIA MOBIL, d.o.o.
Sonja Gole, CEO