Velg sprĺk

Norsk (Norway)

Oppdag Adria

 

Om Adria

Jobb hos oss

Ansatte er nøkkelen til suksess i langvarig utvikling av selskapet. Derfor er Adria Mobil opptatt av de ansattes interesser. Selskapet tilbyr dem personlig og profesjonell vekst gjennom opplæring og gruppearbeid. Dermed kan alle ansatte innhente ny kunnskap og oppnå profesjonell og personlig vekst. Hos Adria Mobil er vi opptatt av å skape et arbeidsmiljø der alle ansatte vil være profesjonelt og følelsesmessig dedisert til å oppnå både selskapets og sine egne personlige mål.

In 2011 mottok Adria prisen “Zlata nit” (Gulltråden), som deles ut av den slovenske avisen Dnevnik og fakultet for sosial vitenskap til selskaper med best praksis innenfor personalbehandling. Etter det har Adria Mobil holdt seg blant finalistene blant de utvalgte store selskapene i denne kategorien i Slovenia. I henhold til utvalget for "Gulltrådprosjektet" er Adria Mobils suksess bygget på positive og motiverende forhold til de ansatte, og det faktum at selskapet stadig investerer i opplæring og utvikling av talenter." (Kilde: STA – Slovensk pressebyrå)

Også i fremtiden vil Adria Mobil bygge konkurransedyktigheten sin på en slank og funksjonell organisasjon basert på prosjektgrupper og legge vekt på dynamikk. Ansatte som kjenner og deler selskapets verdier er et av de mest verdifulle "eiendelene" et selskap kan ha, siden de yter de beste prestasjonene når det gjelder å oppgradere den konkurransemessige posisjonen til selskapet. Å handle i samsvare med prinsippene for en lærende organisasjon krever et nært samsvar mellom strategiske og operasjonelle målsetninger. Hos Adria Mobil har vi derfor forpliktet oss til en stadig utvikling av evner, kunnskap og kompetanse, som er ett av de viktigste elementene for å oppnå det konkurransemessige potensialet til selskapet og dets ansatte og oppgradere kulturen og energien i organisasjonen.