Adria Mobil og miljøet

Om Adria

Adria Mobil og miljøet

Vi er klar over at å opprettholde et sunt og trygt miljø er et vesentlig moment for utviklingen av vår virksomhet – produksjon og markedsføring av miljøvennlige produkter. Det er vår rett, forpliktelse og ansvar å gjøre det mulig for nåværende og fremtidige generasjoner å bo i et friskt og ikke forurenset miljø. Adria-Mobil d.o.o. strever etter å være et miljøvennlig selskap. Derfor, satser bedriftsledelsen på å tilfredsstille kravene i SIST EN ISO 14001: 2005 standard, møte kravene til gjeldende lovregler i Republikken Slovenia og EU så vel som andre krav gjeldende i selskapet.

Vi har forpliktet oss til å fortsette med:

 • inkludere økologi i vår utviklingsstrategi og også våre årsplaner sammen med oppsatte mål, midler, ledelse, drift av aktiviteter og frister for kontinuerlig å redusere negative følger for miljøet,
 • identifisere og overvåke miljømessige faktorer, måle miljømessige indikatorer og gjennomføre hensiktsmessige tiltak i tilfelle uoverenstemmelser,
 • sikre kontinuerlige forbedringer av de miljømessige styringssystemer,
 • redusere mengden søppel som genereres og sikre at det blir gjenvunnet ved hjelp av kildesortering,
 • streve mot rasjonell bruk av energiprodukter og vann,
 • innføre gunstige trening i beskyttelse av miljøet og øke de ansattes bevissthet om vårt ansvar mot det arbeidsmessige og generelle miljøet,
 • samarbeide med interesserte interne og eksterne kunder,
 • diskutere miljømessige aspekter i samarbeid med våre leverandører og forhandlere,
 • periodisk informere våre ansatte om resultatet av miljømessige vurderinger,
 • begrense bruken av materialer som er skadelige for miljøet,
 • innføre og støtte forskning på reduksjon av negative påvirkninger på miljøet relatert til vårt selskap, og
 • informere alle personer og lovlige organer som arbeider for selskapet eller i vårt navn om vår miljømessige politikk.

Miljømessig politikk er et dokument som er tilgjengelig for publikum.

ADRIA MOBIL, d.o.o.
Administrerende Directør
Sonja Gole, BSc (Econ)