Adria garanti

Forpliktet til fortreffelighet

Adria Mobil har forpliktet seg til å forfølge en bærekraftig utvikling, produksjon og kvalitet for campingvogner, bobiler og campingbiler. Vårt mål er å produsere sikre, funksjonelle og pålitelige produkter, for å tilfredsstille kundenes ønsker for fritiden sin.

I alt fra kjøp av materialer til salg av produktet gjør vi vårt beste for å unngå kilder til feil, finne feil som oppstår så tidlig som mulig, og eliminere dem straks, så vel som at vi stadig forbedrer prosessene i selskapet vårt. Vår topp moderne fabrikk benytter produksjonsteknikker i verdensklasse fra bilindustrien, og er ISO-sertifisert for kvalitet (ISO9001), og miljøkontroll (ISO 14001).

Adrias World Class Manufacturing (WCM) er et sett med begreper, prinsipper, retningslinjer og teknikker for å håndtere en produksjonsbedrift. Det er en prosessdrevet tilnærming der implementeringer involverer en rekke filosofier og teknikker fra bilindustrien. Du kan besøke vår fabrikk på nett via dette nettstedet.

Adrias produkter leveres med en klasseledende garanti, og det foreligger et profesjonell forhandlernettverk på mer enn 400 Adria-forhandlere over hele Europa og utover kontinentets grenser, understøttet av førsteklasses deleleverandører. Informasjon og adresser til forhandlernettverket finner du på denne nettsiden.

Adria Warranty

Se under for detaljer, eller
kontakt din Adria-forhandler.
Se under for detaljer, eller
kontakt din Adria-forhandler.

 

 

Ti ting du må vite

Registrer deg for din garanti

Når du kjøper ditt Adria-kjøretøy, ber vi deg forsikre deg om at din personlige informasjon og kontaktinformasjon, og ditt nye kjøretøy blir registrert i vårt garantisystem av din Adria-forhandler på kjøpstidspunktet. Dette sikrer at vi vet hvem som eier kjøretøyet, og at vi kan ta kontakt dersom vi finner det nødvendig. Dersom du etter dette endrer adresse, eller kontaktinformasjon, eller om du bestemmer deg for å selge kjøretøyet, så vær snill å varsle din Adria-forhandler, og be dem endre kontaktinformasjonen i sitt garantisystem.

GENERELLE GARANTIVILKÅR (oppsummering).


Fullstendige garantivilkår kan fås hos hos din autoriserte Adria-representant (Adria-forhandler), og du bør gjøre deg kjent med disse når du går til innkjøp av et Adria-produkt.

Her er en oppsummering av de viktigste punktene du trenger å vite om.

 • ADRIA MOBIL Ltd. fra Novo mesto (Slovenia), representert av (agenten skriver inn opplysninger om nasjonal distributør av Adria), gir kjøpere av ADRIAs produkter en 24 måneder garanti på alt utstyr fra registreringsdatoen og fremover, og en spesiell 84 måneders “GARANTI PLUSS” (GARANTI MOT VANNINNTRENGING) for følgende feil fra fabrikken:

  *Vannlekkasje med alvorlige konsekvenser når det gjelder varigheten av Adria bobil, van eller campingvogn, som bare har oppstått i delen med oppholdsrom. Denne garantien gjelder bare dersom oppholdsrommet blir vedlikeholdt årlig av en Adria-forhandler med start en måned etter den opprinnelige kjøpsdatoen eller tidligere service i hele den 5-årige garantien mot vanninntrenging. Vær oppmerksom på at alle Aviva campingvogner og Sun Livings campingvogner og vaner er spesielt unntatt, de har en spesiell 60 måneders Garanti pluss.
 • Produsenten er ansvarlig for å erstatte alle deler som har produksjonsfeil, uten omkostninger for deg. Garantien gjelder deler med funksjonsfeil, og/eller elementer, så vel som montering, unntatt deler og/eller elementer, som forringes ved slitasje, som glass, vinduer, dekk, akkumulatorer, og utstyr som kjøleskap, varmeanlegg, vannvarmer, som de individuelle produsentenes garantier gjelder for.
 • Garantien gjelder heller ikke for deler og/eller elementer som forringes grunnet uforsiktighet eller feilaktig håndtering, dårlig vedlikehold, overbelastning eller uoppmerksomhet. Garantien gjelder ikke riper i lakken, som kan oppstå under utvendig vask og rengjøring av kjøretøyet. Garantien gjelder heller ikke for lakkskader som oppstår grunnet bruk av slipemidler eller løsemidler.
 • Reparasjoner under garantien er gratis, dersom de er utført i samsvar med detaljene i garantidokumentene, og utføres av en autorisert Adria-representant. Transportkostnader for kjøretøyet og/eller delene, bæres av kunden. Kunden har ikke rett til erstatning for ikke å kunne bruke kjøretøyet under reparasjonstiden. Utskiftede deler og/eller elementer er produsentens eiendom.
 • Kjøper skal straks melde alle oppdagede feil til en autorisert Adria-representant. Produsenten forbeholder seg retten til å akseptere eller benekte en feilrapport.
 • Garantivarigheten forlenges ikke grunnet inngripener, som utføres på kjøretøyet under garantiperioden.
 • Produsenten er ikke i det hele tatt ansvarlige for eventuelle ulykker og/eller skader på personer eller eiendom, som kan oppstå under bruk av kjøretøyet, selv om hendelsen kan ha blitt forårsaket av en defekt.
 • Alle eventuelle uoverensstemmelser mellom partene som gjelder erstatningskrav, behandles av domstolen.
 • Henvend deg til din autoriserte representant for alle reparasjoner eller reservedeler. Når du er på reise kan du henvende deg til Adria’-autorisert forhandler, som du finner en liste over på vårt nettsted.
 • Adria er ikke ansvarlig for montering, endringer, utført på campingvognen av tredjeperson. I slike tilfeller vil garantien oppheves.

Trenger du ytterligere informasjon, er du velkommen til å kontakte din Adria-forhandler.