Logo

Lovlig varsel

Informasjonen på denne nettsiden er gitt «som den er», og uten garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, inkludert (men ikke begrenset til) noen eventuelle garantier for selgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse av tredjeparts rettigheter. Selv om informasjonen som gis antas å være nøyaktig, kan den inneholde feil eller unøyaktigheter. Adria Mobil skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig overfor noen person for spesielle, indirekte eller direkte skader på dette materialet, med mindre det er forsårsaket av grov uaktsomhet eller forsettlig uredelighet. Formålet med denne nettsiden er illustrerende. Nettstedet kan vise fotografier som kan inneholde noen elementer som ikke tilhører standardutstyret eller fremstille produkter som kanskje ikke er tilgjengelige i alle markeder. Produktene kan endres når det gjelder tekniske spesifikasjoner og kommersielle detaljer og i relasjon til spesifikke forskrifter. Du anbefales alltid å kontakte din valgte Adria-forhandler for å få alle detaljert informasjon før du kjøper. 

Adria Mobil og dets datterselskaper og autoriserte distributører overvåker regelmessig, men er ikke ansvarlige for innholdet i eksterne lenker. Operatørene av nettsidene som vi linker til, ha eneansvaret for innholdet på disse sidene.  

Opphavsrett

Copyright © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovenia 2018-19. Alle rettigheter forbeholdt. Teksten, bildene, grafikken, lydfilene, animasjonsfilene, videofilene og deres arrangement på Adria Mobil-nettstedene er alle underlagt opphavsrett og annen beskyttelse av intellektuell eiendom. Disse objektene kan ikke kopieres for kommersiell bruk eller distribusjon, og disse objektene kan heller ikke endres eller legges ut på andre nettsteder. Noen Adria Mobil-nettsteder kan inneholde bilder hvis opphavsrett kan tilskrives tredjeparter.  

Varemerker

Med mindre annet er angitt, er alle merker som vises på Adria Mobils internettsider underlagt Adria Mobils varemerkerettigheter. Dette gjelder spesielt dets merker, modellnavn, firmalogoer og emblemer. 

Ingen lisenser

Adria Mobil har tenkt å skape en innovativ og informativ internettside. Vi håper at du vil være like entusiastisk som oss for denne kreative innsatsen. Du må imidlertid også forstå at Adria Mobil må beskytte deres intellektuelle eiendom, inkludert deres patenter, varemerker og opphavsrettigheter. Følgelig er du herved oppmerksom på at verken denne nettsiden eller noe materiale som er inneholdt der, skal på noen måte gi eller bli tatt for å gi noen person en lisens til Adria Mobils åndsverk.

Data-beskyttelse

Data-beskyttelse og datasikkerhet er viktig for oss. Dataene sine samles inn i samsvar med relevante lovkrav. Når du bruker våre tjenester, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger. Det er frivillig å gi denne informasjonen. Behandling og bruk av dataene dine til konsultasjons-, reklame- og markedsundersøkelsesformål skjer kun med ditt samtykke. Hvis du, når du gir samtykke til formålene nevnt ovenfor, og hvis du også gir din tillatelse til at dataene dine kan brukes av Adria Mobil, kan dataene dine også overføres til disse partene. Hvis dette ikke er tilfelle, kommer ikke dataene dine til å bli overført til andre parter. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt for fremtidige handlinger. 

Detaljert informasjon er tilgjengelig på samtykkeskjemaet som vises til deg mens du abonnerer på våre markedsføringstjenester.

Rett til informasjon

I samsvar med lovgivning kan gratis og du når som helst be om informasjon om hvorvidt data lagres, og i så fall hvilke data som er knyttet til deg personlig eller ditt pseudonym. 

Sletting og korreksjon av data

På forespørsel vil vi selvfølgelig umiddelbart slette eller korrigere alle data vi har om deg i henhold til relevante lovkrav. I så fall vennligst kontakt oss: info@adria-mobil.si

Brukerdadto

Når du besøker nettsidene våre, lagres automatisk IP-adresse, nettstedet som henviste seg til oss og detaljer om nettsidene du besøker på nettstedet vårt, sammen med dataoen og varigheten av besøket ditt. Disse dataene brukes kun for statistikkformål. Det er ingen personlig forbindelse med disse dataene. En statistisk evaluering av disse dataene utføres kun i et anonymt format. 

Impressum Lovlig varsel Informasjonskapsler Adria garanti Sitemap
Copyright @ 2023 Adria Mobil d.o.o.