Lovlig varsel

Informasjonen på denne websiden er gitt "uten ansvar" og uten garantier av noe slag, uttrykt eller antydet, inkludert (men ikke begrenset til) noen antydning av gangbare garantier, tilpasset til noen spesiell hensikt, eller ingen krenkelse av tredjeparts rettigheter. Selv om informasjonen som er gitt er antatt å være korrekt, kan det forekomme feil eller ukorrektheter. Ikke under noen omstendigheter skal Adria Mobil holdes ansvarlig overfor personer for noen, indirekte eller konsekvensielle skader som relaterer til dette materialet, unntatt dersom det skyldes grov neglisjering eller tilsiktet desinformasjon. Hensikten med denne websiden er illustrerende. Websiden kan vise fotografier som kan omfatte noen elementer som ikke tilhører standardutstyret eller avbilde produkter som ikke er tilgjengelige på alle markeder. Produkter kan variere angående tekniske spesifikasjoner og kommersielle detaljer og i forhold til spesifikke reguleringer. Du blir anbefalt alltid å kontakte din valgte Adria forhandler for å få all detaljert informasjon før kjøp. Adria Mobil og deres datterselskaper og autoriserte distributører kontrollerer regelmessig, men skal ikke holdes ansvarlig for innholdet på noen eksterne linker. Administratorene på websidene som vi linker til har bare ansvar for innholdet på disse sidene.