Alle nyheter og arrangement

Adria Mobil blir del av det internasjonale bærekraftsprosjektet CEPLAFIB

02.06.2020
Adria Mobil blir del av det internasjonale bærekraftsprosjektet CEPLAFIB

I juli 2018 ble Adria Mobil partner i et treårig europeisk bærekraftsprosjekt. Prosjektets formål er å omgjøre resirkulert engangsplast og aviser til nye, høyteknologiske produkter for transportbransjen, produksjon- og konstruksjonsindustrien. Adrias prosjektteam er aktivt involvert i alle faser på veien mot målet: Å øke resirkuleringen av plastavfall med 40% og redusere klimagassutslippene like mye. Prosjektet er delfinansiert av EU-kommisjonen gjennom LIFE-programmet. De seks partnerne kommer fra fire ulike europeiske land: TECOS Technology Center, Adria Mobil og Omaplast fra Slovenia, Aitiip Center fra Spania, Ecopulp fra Finland og ITB-instituttet fra Polen.

Så langt er alle faser i prosjektet gjennomført med stort hell, noe som har resultert i flere prototyper. I Adria Mobils tilfelle er det utviklet avstandsholdere som skal benyttes i dobbeltgulvet på alle nye bobiler og erstatte de klassiske avstandsholderne i plast. Med dette prosjektet nærmer Adria seg målet om å redusere miljøbelastningen og introdusere bærekraftige løsninger i utviklingen av fritidskjøretøy. De nye, resirkulerte avstandsholderne vil bli tatt i bruk i serieproduksjon etter testing og prosjektavslutning i 2021. 


Alle nyheter og arrangement